Welkom

Jacqueline Suilen - sociale psychologie

Jacqueline Suilen – sociale psychologie, biedt u de mogelijkheid in een rustige, discrete omgeving gesprekken te voeren. Doel is het verkrijgen van helderheid over de situatie waarover u niet tevreden bent, om vervolgens samen op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing.  Dit kan individueel of samen met uw partner. Belangrijk hierbij is maatwerk te leveren dat volledig afgestemd is op uw vraag. U kunt terecht met of zonder verwijzing van uw huisarts. Hierdoor is het mogelijk zonder registratie van een eventuele diagnose en dus buiten de zorgverzekeraar om, in behandeling te komen.

Jacqueline Suilen is aangesloten bij Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en is ingeschreven als registertherapeut bij koepelorganisatie RBCZ. Daarnaast is zij ook SKJ-geregistreerd gedragswetenschapper.

LOGO KLEIN

rbcz