Kosten

Jacqueline Suilen - sociale psychologiePsychosociale hulpverlening wordt door veel       zorgverzekeraars -gedeeltelijk- vergoed vanuit de aanvullende verzekering (complementaire zorg). Vraag dit vooraf altijd bij uw zorgverzekering na.

Het gesprekstarief bedraagt vanaf 2021 € 110,- per uur. Na afloop van iedere sessie ontvangt u een        factuur die u -voor zover van toepassing- kunt          indienen bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor de vergoedingen en premies voor psychosociale therapie in 2021.

Jacqueline Suilen is aangesloten bij Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
LOGO TEKST